داوری در مجله ساینس پی جی

جناب آقای دکتر یونس طاوسی

خانواده مجتمع فنی تهران واحد رشت ، عضویت شما را  در هیات دواران مجله علمی و بین المللی ساینس پی جی(Science PG)  در کشور آمریکا را تبریک عرض می نماید.

مجله بین المللی ساینس پی جی در شهر نیویورک امریکا در زمینه های متعدد علمی از سال 2012  به انتشار مقالات و کتاب های علمی در سطوح بالا می پردازد.

لینک سایت:

Htpp://membership.Sciencepublishinggroup.com/YoonesTavoosy